Witamy na stronie MASCAR Ubezpieczenia
Potrzebna pomoc? +48 510 048 508
Kosmiczna 2, Poraj Pułaskiego 6, Myszków

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenie mienia firmowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z z zyskiem ale również z ryzykiem poniesienia strat, które w jego przypadku może być dość znaczne.

W ramach prowadzonej działalności można ubezpieczyć:
 • budynki i lokale
 • maszyny i urządzenia
 • sprzęt elektroniczny
 • środki obrotowe
 • wartości pieniężne
 • mienie osób trzecich
 • mienie pracowników
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie w transporcie
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności

Mienie firmowe ubezpiecza się od zdarzeń losowych,kradzieży z włamaniem,szkód elektrycznych lub od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności zapewnia pokrycie kosztów:
 • szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
 • za wadliwie wykonany produkt
 • za szkody powstałe podczas pracy i po wykonaniu usługi
 • za szkody w rzeczach podlegających obróbce,naprawie,czyszczeniu itd.
 • za szkody z tytuły odpowiedzialności pracodawcy
 • za szkody powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych
 • szkody powstałe przez pojazdy niepodlegające rejestracji
 • za szkody w najmowanej nieruchomości

Ubezpieczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Istnieją jednak grupy zawodowe, na które nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co za tym idzie grupy te chcąc wykonywania działalności zawodową muszą posiadać polisę OC.

OC wykonywanego zawodu

Do obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zaliczamy m.in.: OC adwokatów, OC agencji ochroniarskich, OC architektów i inżynierów budownictwa, OC biur rachunkowych, OC brokerów ubezpieczeniowych, OC doradców podatkowych, OC praktyki lekarskiej, praktyki pielęgniarskiej i położniczej, OC notariuszy, OC organizatorów imprez masowych, OC pośredników nieruchomości, OC zarządców nieruchomości, itd.

OC Przewoźnika

Istnieje jeszcze jedna grupa przedsiębiorców, dla których bardzo ważne jest ubezpieczenie OC, czyli przewoźnicy drogowi. Dla tej grupy oferujemy kilka rodzajów ubezpieczeń, m. in.:

 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC przewoźnika w ruchu kabotażowym
 • odpowiedzialności zawodowej przewoźnika (związane z posiadaną licencją na transport)
 • ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 • OC spedytora
Dzwoń teraz
510 048 508