Witamy na stronie MASCAR Ubezpieczenia
Potrzebna pomoc? +48 510 048 508
Kosmiczna 2, Poraj Pułaskiego 6, Myszków

Kalkulacja ubezpieczenia domu / mieszkania

Wyliczymy dla Ciebie składkę ubezpieczenia domu lub mieszkania. Wypełnij formularz i otrzymaj darmową kalkulację ubezpieczenia.

Szczegóły ubezpieczenia
Szczegóły ubezpieczenia
Kontakt

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę P.H.U. MAS-CAR Izabela Masłoń z siedzibą w Poraju przy ul. Kosmicznej 2 oraz w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6, e-mail [email protected], tel. 510048508. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do: przygotowania oferty, porównania z danymi zawartymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, celów archiwalnych.

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne. Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, poprawiania swoich danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.