Witamy na stronie MASCAR Ubezpieczenia
Potrzebna pomoc? +48 510 048 508
Kosmiczna 2, Poraj Pułaskiego 6, Myszków

Ubezpieczenia osobowe

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest rodzajem ubezpieczeń osobowych w którym ochroną są objęte życie lub zdrowie człowieka,a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia.

Ze względu na elastycznie kształtowny i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają:
 • osoby indywidualne,pracujące,uczące się( krajowe i zagraniczne)
 • pracodawcy(zakłady pracy)
 • organizatorzy turystyki,hotele,pensjonaty
Ubezpieczenie w swojej podstawowej wersji gwarantuje:
 • wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego
 • wypłatę świadczenia w razie stałego uszczerbku na zdrowiu
 • zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

Zawierając ubezpieczenie NNW należy pamiętać o wysokich sumach ubezpieczenia ponieważ od niej zależy wysokość świadczenia. Dobre ubezpieczenie NNW będzie poważną pomocą po wypadku.

Świadczenie na skutek nieszczęśliwego wypadku możemy otrzymywać jednocześnie z kilku polis jednocześnie.

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie to zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w trakcie wyjazdu za granicą.
Kierowane jest ono głównie do wszystkich osób,które opuszczają kraj stałego pobytu w celach zarobkowych,urlopowych lub innych na terytorium innego państwa.

W skład pakietu ubezpieczeń podróżnych mogą wchodzić następujące rodzaje ubezpieczeń:
 • KOSZTY LECZENIA
 • NNW - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia środki rekompensujące doznany uszczerbek na zdrowiu w oparciu o wybraną przez siebie sumę ubezpieczenia i orzeczony przez lekarza procent uszczerbku na zdrowiu (odszkodowanie także w przypadku złamania czy zwichnięcia)
 • OC - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia nam ochronę finansową w sytuacji gdy wskutek działania lub zaniechania ubezpieczonego,wyrządzona została szkoda będąca następstwem czynu niedozwolonego w ramach czynności życia prywatnego osobie trzeciej,np.w trakcie uprawiania sportu bądź zniszczeń spowodowanych przez Ciebie lub Twoje dziecko
 • BAGAŻ PODRÓŻNY
Dodatkowo polisy podróżne często zawierają pakiet usług ASSISTANCE w ramach których towarzystwo organizuje i pokrywa koszty:
 • doraźnej pomocy medycznej (organizacja i pokrycie kosztów leczenia szpitalnego stomatologicznego)
 • transport Ubezpieczonego
 • wcześniejszy powrót Ubezpieczonego
 • odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów
 • poszukiwanie i ratownictwo
 • pomoc prawna
 • powrót osób bliskich Ubezpieczonego
 • kontynuację podróży
 • zastępczego kierowcę
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • opiekę nad nieletnimi dziećmi
 • odwołanie lub opóźnienie lotu
 • pomoc finansową (kwota która podlega zwrotowi)
 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
 • pomoc tłumacza

Należy pamiętać że tylko za dopłatą dodatkowej składki towarzystwa ponoszą odpowiedzialność za szkody związane z amatorskim lub wyczynowy uprawianiem sportu, uprawianiem sportów ekstremalnych, wykonywaniem pracy za granicą, następstwami chorób przewlekłych i chorób tropikalnych a także działaniami wojennymi.

Ubezpieczenie medyczne

Ubezpieczenia zdrowotne zapewniają kompleksową opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach osobom dla których najważniejsze jest zdrowie a jednocześnie cenią swój czas.
Zakres ubezpieczenia obejmuje kompleksową opiekę specjalistyczną oraz dostęp do zaawansowanych badań specjalistycznych.
Dzięki temu wizyta u specjalisty jest realizowana w ciągu kilku dni bez oczekiwania w długich kolejkach.

W ramach dostępnych pakietów towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia:
 • konsultacje u lekarza internisty pediatry oraz dostęp do 16 lekarzy specjalistów
 • badania diagnostyczne
 • diagnostykę RTG
 • diagnostykę USG
 • zabiegi pielęgnacyjne
 • wizyty domowe
 • rehabilitacje
 • przegląd i leczenie stomatologiczne
 • szczepienie przeciw grypie
 • telefoniczną linie medyczną
Dzwoń teraz
510 048 508